Vill du ha en stor ljuddämpning är ett bullerhus lösningen

Støyhus som reduserer støy fra kompressorInbyggda bullriga maskiner är en av våra specialiteter.

Ljuddämpning i form av bullerhus är ofta det mest effektiva sättet att dämpa luftburet ljud. Vi designar, tillverkar och installerar armaturer med många olika användningsområden. Bullerhus används för bullerreducering för buller, som maskinskydd, som väderskydd, dammskydd m.m.

Bullerhuset är skräddarsytt och anpassat efter dina förutsättningar och behov. Vi bygger huset med dörrar, luckor, fönster, bullerfällor, genomföringar etc. Bullerhuset är modulärt och mycket lätt att montera/demontera.

Leave a comment