Vibrationsdämpning

Ljud är egentligen vibrationer i luften dessa kan uppstå genom att plåtar eller maskindelar vibrerar och på det sättet sätter luften i vibration och vi uppfattar det som ljud/buller. Genom att hindra ytan från att vibrera och från att överföra vibrationerna till luften kan man hindra mycket oönskat ljud. Det klassiska sättet att uppnå detta är att applicera bitumen eller asfaltsplattor på det som vibrerar vi har dessa i vårt sortiment. vi har på senare tid förenklat detta genom att använda en speciell färg/pasta som man mycket enklare påför med pensel roller, Noxudol

Noxudol – Vibrationsdäpning

Noxudol är en vibrationsdämpande massa.

  • Appliceras på material och strukturer som bär och förstärker vibrationsbuller
  • Exempel på användningsområden: Bil, båt, tåg, div. fordon, kompressorer, bärande konstruktioner, ventilationskanaler, rör och upphängningar
  • Tål tuffa miljöer

Dokumenterat hög dämpningsfaktor, låg vikt och enkel applicering. Materialet är vattenbaserat och innehåller rostskyddsmedel.

Egenskaper:

  • Certifikat for marin: Primary Deck Coverings (96/98/EC)
  • Hög dämpningsfaktor – se kurvor från  Volvo STD 1024,1612
  • Interna tester på «Fly bridge 98» – reduktion 10 – 17 dBA (max)
  • Låg vikt jämfört med andra liknande produkter
  • Kan övermålas