Ljudfällor

En ljudfälla dämpar effektivt ljudet från olika ventilationsöppningar. Ljudfällorna kan variera mycket i storlek i förhållande till luftvolym och önskad ljudreducering. Vi har stor erfarenhet kring hur en ventilationslösning skall utformar för att bli bra ur både kylningssynpunkt och i förhållande till ljuddämpning.
Vi designar, bygger och installerar ljudabsorbenter / ljudfällor / spjäll / akustiska bafflar, i alla format enligt kundens önskemål. Vi kan leverera både cirkulära och fyrkantiga ljuddämpare.

LJUDFÄLLOR FÖR OLIKA MILJÖER

En ljudfälla är en konstruktion som hindrar ljud från att spridas från en plats till en annan.
En ljudfälla dämpar effektivt ljudet från olika öppningar.
Ljudfällorna kan variera mycket i storlek i förhållande till luftmängd och önskad ljudreduktion.
Vi konstruerar, bygger och installerar ljuddämpare/ljudfällor/galler/akustiska galler, i alla format efter kundens önskemål.

Vi kan leverera både cirkulära och fyrkantiga ljudfällor. Kontakta oss för beräkning av dämpning och design.

Förändring i ljudnivå och upplevd effekt.
Ändring Förbättring
1 dB Lite märkbar
2-3 dB Märkbar
4-5 dB Mycket märkbart
5-6 dB Betydande
8-10 dB Upplevs halvera den upplevda ljudnivån

Se bilder och exempel på tidigare leveranser.

Se även: Bullerväggar, industribullerhus, Industrikontor, bullerhus offshore

Tveka inte att ringa oss så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på lösningar, enligt dina önskemål. Du kan också skicka ett mejl till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi har flera medarbetare med lång erfarenhet som ger förslag på åtgärder för dina bullerutmaningar. Om så önskas kommer vi att besöka din arbetsplats för att ge dig en professionell bedömning av ditt bullerproblem. Detta för att ge dig bästa möjliga förslag på åtgärder.

Rektangulär ljudbaffel

En rektangulär ljudbaffel i galvaniserat stål där absorptionsmaterialet i bafflarna är mineralull. Mineralullen är täckt för att förhindra att fibrer kommer med luftflödet. Ljudfällan kan även beställas med bafflar skyddade med en perforerad platta.

 

 

 

Rektangulär ljudfälla – rund anslutning

Ljuddämpare med låg bygghöjd. Lämplig för installation ovanför undertak eller där utrymmet är begränsat.
Ljuddämparen har ett perforerat inner rör och ljuddämpande material av mineralull. För att undvika medryckning av mineralullen är den försedd med en polyesterduk mellan den perforerade kanalen och mineralullen.