Bullerskydd byggnadsställningar

dBarrier® är ett allt-i-ett-skydd som är utvecklat för att sättas upp på ringbyggnadsställningssystem

Med dBarriers® breda användningsområden såsom vid tillfälliga vägbyggen och sportevenemang bidrar dBarrier® till att förbättra miljön, både för arbetare och invånare i omgivningen. Oavsett om det gäller projekt under uppförande, renovering, underhåll eller rivning så är dBarrier® redo för nya uppdrag när arbetet på platsen är avslutat.

 

dBarrier® har utvecklats för att ge ett effektivt bullerskydd. Ett bullerskydd som är så effektiv att den kan utöka de arbetsbara timmarna på er byggarbetsplats (med förbehåll för lokala restriktioner) utan att störa omgivningen. Även bullernivån på insidan förbättras tack vare en absorberande yta som minimerar bullerreflektionerna.

dBarrier® har en genomsnittlig minskning av buller på 21,2dB* och har utvecklats speciellt för att reducera bullernivån på och från byggarbetsplatser samt dess närområde.

dBarrier® är ett allt-i-ett-skydd som är utvecklat för att sättas upp på ringbyggnads-ställningssystem

Med dBarriers® breda användningsområden såsom vid tillfälliga vägbyggen och sportevenemang bidrar dBarrier® till att förbättra miljön, både för arbetare och invånare i omgivningen. Oavsett om det gäller projekt under uppförande, renovering, underhåll eller rivning så är dBarrier® redo för nya uppdrag när arbetet på platsen är avslutat.

• Bullerreducering med ett R-medelvärde på 21, 2 dB*.
• Sido-/fallskydd till byggnadsställningar.
• Väderskydd som skyddar mot svåra väderförhållanden.
• Energi och kostnadsbesparingar.

dBarrier® säkras med hjälp av vårt FASTener® system. Systemet är tillverkat av rostfritt fjäderstål vilket möjliggör snabba och effektiva omgrupperingar från en arbetsplats till en annan. Monteringen av dBarrier® är smidig, enkel och sker inifrån, stående på byggnadsställningen och kräver inga verktyg eller hjälpmedel. dBarrier® är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid. dBarrier® är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande ytan är skyddad mot fukt och väta.

dBarrier reducerar buller upp till 46,7 dB enligt ISO 140-3

Bullerskydd till vägbarriärer

dBarrier® kan monteras på standard vägbarriärer. Total höjd 3 eller 5 meter.

Bullerskydd för byggnadsställningar

dBarrier® har utvecklats för att ge ett effektivt bullerskydd. Ett bullerskydd som är så effektiv att den kan utöka de arbetsbara timmarna på er byggarbetsplats (med förbehåll för lokala restriktioner) utan att störa omgivningen. Även bullernivån på insidan förbättras tack vare en absorberande yta som minimerar bullerreflektionerna.

dBarrier® har en genomsnittlig minskning av buller på 21,2dB* och har utvecklats speciellt för att reducera bullernivån på och från byggarbetsplatser samt dess närområde.

Sido-/Fallskydd för byggnadsställningar

Varje månad inträffar det ett flertal incidenter och olyckor i samband med arbeten utförda på byggnadsställningar. Ett fall från en byggnadsställning leder vanligen till allvarliga skador eller till värsta scenariot, döden. Vi accepterar inte en sådan riskfaktor i någon annan typ av yrkesutövning och bör därför ställa hårdare krav på säkerheten.

dBarrier® är ett bullerdämpande sido-/fallskydd som helt omsluter byggnadsställningen och har utvecklats för yrkesutövare som dagligen arbetar på och/eller vid byggnadsställningar.
dBarrier® är klassificerat som sidoskydd till byggnadsställningar enligt standarden SS EN 12810-1.

Väderskydd för byggställningar

Genom att använda dBarrier® som väderskydd kan ni förbättra arbetsmiljön på er byggarbetsplats. Att använda dBarrier® medför att väderprognosen inte kommer att påverka arbetet och det resulterar i sin tur i att ni har ett väderskydd som gör att ert arbete utomhus sker i en inomhusmiljö.

dBarrier® har genomgått tester i vindtunnel och klarar kraftiga vindstötar utöver 137 km/h. dBarrier® reducerar effekten av dåligt väder och tillhandahåller ett säkert och oavbrutet arbetsförhållande. Detta även under de mest krävande miljöer.

Tester och kontroller är utförda på TitanX.

Energibesparing

Att spara energi är viktigt för oss alla. I och med att dBarrier® isolerar er byggställning kan ni kontrollera ”inneklimatet”. dBarrier® har en värmekonduktivitet på 1,11 m² K/V enligt standard EN 12667 vilket bidrar till energi- och kostnadsbesparingar vid byggprojekt och minskar därmed miljöbelastningen.

Med dBarrier® får ni också ett komplett insynsskydd. Vid projekt då det inte finns ett behov av insynsskydd kan vi erbjuda dBarrier® fönster (transparenta). Vi ökar därmed genomsläppligheten av dagsljus på den invändiga byggnaden.

Säkerhet

Varje månad inträffar det ett flertal incidenter och olyckor i samband med arbeten utförda på byggnadsställningar. Ett fall från en byggnadsställning leder vanligen till allvarliga skador eller till värsta scenariot, döden. Vi accepterar inte en sådan riskfaktor i någon annan typ av yrkesutövning och bör därför ställa hårdare krav på säkerheten.

dBarrier® är ett bullerdämpande sido-/fallskydd som helt omsluter byggnadsställningen och har utvecklats för yrkesutövare som dagligen arbetar på och/eller vid byggnadsställningar.

dBarrier® är klassificerat som sidoskydd till byggnadsställningar enligt standarden EN 12811–1:2003. dBarrier® är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Värna om din och dina medarbetares säkerhet, använd dBarrier®

Se bilder och exempel på tidigare leveranser.

Se även: dFence, bullerdraperi, bullerväggar.

Tveka inte att ringa oss, så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på anpassningar efter matgästens önskemål. Du kan också skicka ett mejl till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi har flera medarbetare med mångårig erfarenhet som ger förslag på åtgärder för dina bullerutmaningar. Om så önskas kommer vi att besöka din arbetsplats för att ge dig en professionell bedömning av ditt bullerproblem. Detta för att ge bästa möjliga förslag med åtgärder.