Bullerhus industri

Reducering av buller i industriella miljöer.

Inbyggning/kapsling av bullriga maskiner är en av våra specialiteter. Ljudabsorberande skåp förhindrar att luftburet ljud sprids fritt i rummet. Att bygga in är den effektivaste åtgärden många gånger går inte det på grund av logistik och flöden runt maskinen då har vi många andra lösningar.

Vi designar, tillverkar och installerar modulär inbyggningar med många olika funktioner som tillppassas kundens önskemål. Kapslingar används för bullerreducering men även som  maskinskydd, väderskydd, dammskydd etc.

Bullerhuset skräddarsys och anpassas till dina behov. Vi har utvecklat et sätt att kunna bygga kundanpassat som modulär standardprodukt.   Vi kan bygga kapslingenm med dörrar, luckor, fönster, ventilationslösningar, genomföringar etc. Bullerhusen är alltid modulära och mycket lätta att montera / demontera. skåpen skruvas alltid samman med M6 skruvar som gör att det går att skruva ihop och isär hur många gånger somhelst.

Med en inbyggning minskar vi ofta oönskat ljud med upp till 30 dB.

Data: Bullerhus

– Ytterhölje: Aluminium eller Magnelis. Andra material kan erbjudas.
– Insida: Perforerad aluminium eller perforerad galvad plåt
– Kärnmaterial: Stenull (50 mm)
– Väggtjocklek: Standard 50 mm. Andra tjocklekar kan erbjudas, med det fördyrar lösningen.
– Valfri plats: Dörrar, luckor, fönster, ljudfällor, genomföringar etc.