Blåspistoler

Manuell blåsning med tryckluft är vanligt i industrin för rengöring, torkning eller kylning av föremål.
Våra säkra blåspistoler använder tryckluften effektivt. Alla blåspistoler har en optimal kombination av hög blåskraft,
låg energiförbrukning och låg ljudnivå samtidigt som den är ergonomiskt utformad för professionellt bruk.

Spar tusenlappar….

Vad många inte tänker på är att tryckluft kostar mycket, service av kompressor och elenergi.  I genomsnitt används 50% av all tryckluft för blåsning.
Blåspistolen använder tryckluften på ett effektivt sätt och minskar därmed driftskostnaderna avsevärt. Det dröjer inte länge innan kostnaden för dessa effektiva blåsare är insparad Samtidigt halveras ljudnivån.

Tryggare blåspistoler

Blåspistolen uppfyller OSHA: s krav för blåsning med tryckluft, vilket innebär att risken för personskador minimeras, med dessa pistoler kan du blåsa rätt på huden utan att det är farligt.