Akustik

Vägg- och takabsorbenter eliminerar ljudreflektion

Taket på en arbetsplats bildar ofta en så kallad ljudspegel. Detta innebär att ljudet reflekteras mot taket och förstärks av rummet. Det är därför alltid användbart att kontrollera hur det ser ut i taket i rummet om det behöver buller-reduceras. Speciellt taket vid bullerkällan!

Precis som taket bildar väggarna en ljudspegel. Ljudet reflekteras fram och tillbaka mellan väggarna och förstärks i resten av rummet.

Där det är möjligt bör därför tak- och väggabsorbenter installeras för att ta bort dessa ljudreflektorer. Dessa gör stor skillnad för ljudnivån och trivseln i rummet.

Vi erbjuder bland annat Whisper absorbenter, som tål fukt och är lämpliga för fuktiga miljöer, såsom biltvätt, maskinrum i båtar, yttre bullerskärmar etc.