MONTERING

Behöver du hjälp med installationen erbjuder vi självklart denna tjänst. Monteringen av våra produkter sker enligt väl beprövade rutiner och görs av erfarna montörer. Detta för att säkerställa att din dagliga produktion störs så lite som möjligt.

Kvalitet ved montering

För montering använder vi både egna montörer och externa konsulter. Vi ser till att installatörerna har de certifikat som krävs för att utföra installationen.

Installatörerna följer checklistorna för hela monteringsprocessen som Zilento AS har utarbetat. För montering används tak- och väggfästen samt andra fästsystem från kvalitetssäkrade leverantörer.