Støyskjerm|Bullerskjerm|Zilento

Slik er oppbyggingen av støyskjermen