Operatørbod-Industrikontor-Kontrollrom-reduserer støy for operatører